Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

D.R.รวมพลคนรักหนังสือ

Display # 
< < < < < < < < < <
Title Created Date Author Hits
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือนกรกฎาคม 2560 (แผนกมัธยม) 24 November 2017 237
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือนมิถุนายน 2560 (แผนกมัธยม) 24 November 2017 239
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือนสิงหาคม 2560 (แผนกประถม) 14 November 2017 342
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือนกันยายน 2560 (แผนกประถม) 19 September 2017 1186
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือนมิถุนายน 2560 (แผนกประถม) 13 September 2017 709
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือน กรกฎาคม 2560 (แผนกประถม) 13 September 2017 633
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (แผนกมัธยม) 09 January 2017 Written by Teerapol Puttikul 421
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ ประจำเดือนกันยายน 2559 (แผนกมัธยม) 09 January 2017 Written by Teerapol Puttikul 390
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (แผนกมัธยม) 09 January 2017 Written by Teerapol Puttikul 376
D.R. รวมพลคนรักหนังสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (แผนกประถม) 17 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 595