Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา"ฟุตบอล" และ "ฟุตซอล" รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย คว้ารางวัลชนะเลิศ

  • Published: Monday, 11 September 2017 10:26
  • Written by Admin1
  • Hits: 1362

 

           

 

        โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอล และฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย คว้ารางวัลชนะเลิศ

และรองชนะเลิศอันดับ 2  รายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 27

กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ.2560  โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

เด็กชายอานนท์  สามทอง    เด็กชายภูเบศ วรรณสิทธิ์    เด็กชายนราธร  แก้วเขียว 

เด็กชายถิรวุฒิ  แป้นห้วย   เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สุดทอง   เด็กชายอัฐวีย์  ศรีโกมุทสกุล 

เด็กชายณฐกร  มงคลอินทร์   เด็กชายสิรวุฒิ ยอดโอวาท   เด็กชายเอกชยา  ด้วงทอง   

เด็กชายอรรถวุฒิ  พิมเพราะ   เด็กชายอมฤต  สุขงาม    เด็กชายธนภัทร อ่วมสอาด   

เด็กชายอานนท์  วิลัยเกษม   เด็กชายณภัทร  มังกรพันธุ์   เด็กชายอณณ   ประเสริฐนอก   

เด็กชายวัชรพงศ์   ศรีสวรรค์    เด็กชายวรกานต์   โอปัณณา   เด็กชายกิตติภณ   เมฆแสน 

เด็กชายพงศ์ปวิตร  เพ็งอุดม   เด็กชายภาวุฒย์  โสภนราพงษ์

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2  การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

เด็กชายอานนท์  สามทอง   เด็กชายภูเบศ วรรณสิทธิ์   เด็กชายนราธร  แก้วเขียว

เด็กชายถิรวุฒิ  แป้นห้วย    เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สุดทอง   เด็กชายอัฐวีย์  ศรีโกมุทสกุล

เด็กชายณฐกร  มงคลอินทร์   เด็กชายสิรวุฒิ ยอดโอวาท   เด็กชายเอกชยา  ด้วงทอง

เด็กชายอรรถวุฒิ  พิมเพราะ   เด็กชายอมฤต  สุขงาม   เด็กชายธนภัทร อ่วมสอาด

 

ผู้ฝึกสอน นายสิทธิภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)