Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

นิทรรศการ GREEN EARTH (อนุบาล)

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 12:17
  • Written by Admin1
  • Hits: 1232

 

 

 

          โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดนิทรรศการ GREEN EARTH นำโดย นางศราวดี จตุปาริสุทธิศีล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

แผนกปฐมวัยและคณะครู โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

GREEN  EARTH  พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ คณะกรรมการบริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่4 แล้ว และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณพ่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดี รวมทั้งบรรดาผู้ปกครอง

ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเสมอมา   

 

 

จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้มีดังนี้

เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องที่ตนเองสนใจอยากรู้ โดยผ่านการสอนจากสื่อ ได้สัมผัส ได้เห็นของจริง

โดยการนำเด็กๆ ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้เรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ๆ และสนใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน

จัดให้กับบุตรหลานของท่านมากขึ้น

เพื่อให้ครูผู้สอนมีโอกาสนำนวัตกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาให้กับเด็ก ๆ ได้อย่าง

หลากหลายมากขึ้น

เพื่อให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออก โดยบอกเล่าความรู้วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มาให้ท่าน ผู้ปกครอง และ

แขกผู้เกียรติได้รับรู้ตามศักยภาพของเขา

 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบ PROJECT APPOACH ในครั้งนี้ ในแต่ละห้องได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจ

เลือกเรียน มีดังนี้  เรื่องปลา กุ้งก้ามแดง ถั่ว ผักไฮโดรโปนิกส์ กุ้ง เห็ดหูหนู ตุ๊กตา มะนาว ไก่ เห็ดนางฟ้า ข้าว นม ตาลโตนด ไอศกรีม

มะพร้าว เป็ดก๊าบ ก๊าบ ฝรั่ง กล้วย  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขนมถั่วแปบ และดอกไม้ – พวงมาลัย

 


ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนได้ไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนทุกคน ได้พบกับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจ จดดำ

และชอบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ เห็นได้จากการไปทัศนศึกษาและจากคำบอกเล่าของผู้ปกครองที่ได้ยินบุตรหลานของท่าน

นำไปเล่าให้ทางบ้านฟัง

 

 

 ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (รายงาน) , นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)