ครูตำรวจเข้าช่วยป้องกันภัยยาเสพติดให้นักเรียน 
 

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นโครงการหลักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ได้นำคอนเซปต์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา D.A.R.E. คือ Drug Abuse Resistance Education

เป็นโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน

เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้

ไม่ว่าจะถูกเพื่อนชักชวนหรือถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบีบบังคับ

โดยครูตำรวจ D.A.R.E. จะเข้าไปทำหน้าที่ครูสอนให้เด็กๆ มีทักษะในการตัดสินใจ

ปฏิเสธยาเสพติดได้ด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้เด็กๆ เข้าไปทดลองใช้