พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ ดังนี้

 

1.การแข่งขันฟุตบอล "ท่าม่วงคัพ ครั้งที่ 1" รุ่นอายุ 13 ปี ณ สนามหญ้าเทียม ท่าม่วงฟุตบอลคลับ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 7,000 บาท

 

       

 

2.การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ณ สนาม

เทศบาลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 ในรุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี ได้รับถ้วยรางวัล และเงินบำรุงทีม ทีมละ 2,000 บาท

 

3.การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ปี Chang Junior Cup 2018 ระดับภาคกลาง ณ สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม

ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

4.การแข่งขันฟุตบอล D. Sport Singha League Cup รุ่นอายุ 13 ปี ณ สนามดีสปอร์ต(D.Sport) ต.ดอนหวาย อ.สามพราน

จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินบำรุง

ทีม 2,000 บาท พร้อมถ้วยและเหรียญทองแดง

 

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148216
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2471
3639
14447
6113826
66549
89395
6148216
วันนี้ 2024-04-25 17:01

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :