พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

แสดงความยินดีผู้ชนะเลิศ “ร้องลั่นทุ่ง”

 

 

นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล (ใบเตย) ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรายการ “ร้องลั่นทุ่ง” ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  ชาวดรุณาราชบุรีได้ร่วมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จนี้ครั้งนี้ ขอให้มีความมุ่งมั่นพยายามต่อไป ปัจจุบันใบเตยเรียนชั้น ม.๕

โรงเรียนดรุณาราชบุรี และจบชั้น ม.๓  จากโรงเรียนดำเนินวิทยา 

 


ใบเตยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมุ่งสู่ฝันของการเป็นนักร้อง และด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ใบเตยได้เข้าประกวดร้องเพลงตามรายการโทรทัศน์ 

หลายรายการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไปประกวดร้องเพลง  หลายเวทีต่างๆ และในนามโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

          

 

เมื่อเข้าประกวดร้องเพลงในรายการ  “ร้องลั่นทุ่ง” โดยรายการออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๙.๑๕-๒๐.๐๐ น. ใบเตย ผ่านการประกวดร้องเพลง

จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดเกือบพันคน  เข้ารอบ ๑๐๐ คน   และผ่านเข้ารอบ Battle  ๓๒  คน รอบ ๑๖ คน รอบ ๘ คน รอบ ๔ คน และผ่านเข้ารอบ Battle

๒ คนสุดท้าย รอบสุดท้ายร้องเพลงคู่ กับคู่ชิงชนะเลิศ “ภูมิแพ้กรุงเทพ”และร้องเพลงเดียว “เขียนไว้ข้างฝา”  

 

ผลการแข่งขัน นางสาวศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล (ใบเตย)  เป็นผู้ชนะ  และเป็นแชมป์รายการร้องลั่นทุ่งคนแรก เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

 

เพลง นักร้องบ้านนอก  รอบ 100 คน

 

 

รักไม่ต้องการเวลา    รอบ Battle 32 คนสุดท้าย

 

 

นาทีที่ยิ่งใหญ่   รอบ Battle 16 คนสุดท้าย

 

 

รอบ Battle  แชมป์  

 

 

เพลงภูมิแพ้กรุงเทพ

 

 

 

 


ภาพข่าว

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524689
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
552
2813
75800
4427964
90048
75989
4524689
วันนี้ 2023-02-09 06:00

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :