พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Monday, 27 June 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

โรงเรียนดรุณาราชบุรีภูมิใจ...คว้าแชมป์โลก Cheerleading ปี 2021

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีภูมิใจที่สามารถนำธงชาติไทยโบกไสวบนเวทีโลก

คว้าแชมป์โลก Cheerleading ปี 2021 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Virtual Online   นับเป็นแชมป์โลกสองปีซ้อน  สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

 

ปี 2019

สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี จำนวน 26 คน  จากผลงานแชมป์เชียร์ลีดดิ้งระดับเอเชียที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก ในรายการ  “  2019 ICU  World  Cheerleading  Championships  : 24-26 April 2019  ณ เมือง Orlando, Florida  ประเทศสหรัฐอเมริกา ” ผลปรากฏว่าทีม DRN ดรุณาราชบุรี สามารถคว้าแชมป์โลก Cheerleading ประเภท Junior Coed Advance ได้สำเร็จอย่างงดงาม สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดราชบุรี

ปี 2020

เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) คณะกรรมการ ICU จึงงดการแข่งขัน

ปี 2021

การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 )  บรรเทาลง ทางคณะกรรมการ  ICU จึงจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกในรูปแบบ Virtual Online ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดในรูปแบบนี้  สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย จึงได้คัดเลือกเด็กดรุณาราชบุรี จำนวน 26 คน  เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก ในรายการ 2021 ICU Junior World & World Cheerleading Championships ที่สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Virtual Online เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 25 64 และสามารถคว้าแชมป์โลก Cheerleading 2021 ประเภท Junior Coed Advance ได้สำเร็จ สมศักด์ศรีทีมชาติไทย  สร้างประวัติศาสตร์แชมป์โลก Cheerleading  2 สมัยในวงการกีฬาเชียร์...

ขอบคุณ..นักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย..จังหวัดราชบุรี..ร.ร.ดรุณาราชบุรี..ขอบคุณ..ทีมงานโค้ชผู้ฝึกสอน..คุณพ่อคุณแม่..ผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง..สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย นำโดย ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ...ความสำเร็จมิได้หล่นลงมาจากฟ้า แต่มีลำดับขั้นตอนที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทและอดทนรอ..ขอชื่นชมผลงานยอดเยี่ยม..สมศักดิศรีทีมชาติไทย…

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3797425
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1432
3140
4572
3776340
61039
71018
3797425
วันนี้ 2022-06-27 07:23

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :