พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

✨ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนดรุณาฯ ได้รับคัดเลือกศิลปิน K-POP ฝึกหัด จากเยาวชนผู้สมัครทั่วประเทศ ร่วมกับเยาวชนหญิงจากทั่วโลก สู่ประเทศเกาหลีใต้...


   
🎉ขอแสดงความยินดี กับ 👉นางสาวปารียา ยอดโอวาท ⚪️🔴นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ชั้น ม.3/1
❤ได้รับคัดเลือกศิลปิน K-POP ฝึกหัด จากเยาวชนผู้สมัครทั่วประเทศ ร่วมกับเยาวชนหญิงจากทั่วโลก
ระหว่างวันที่ 16 - 21 มกราคม 2567 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 😘🥰😍
-------------------------------
✈️✈️ประสบการณ์การออดิชั่นไอดอล ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ทุกครั้งที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ ทำให้หนูรู้สึกสนุกและตื่นเต้นเสมอ แต่การที่เราจะได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อตามความฝัน
มันไม่ง่ายเลย ทุกๆ การแสดง ทุกๆ เวที มันมีความสนุก
ความเศร้า ความดีใจ ความเสียใจ ความตื่นเต้น และแน่นอนความท้าทาย

และในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่หนูจะต้องไปออดิชั่นรอบสุดท้ายที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้หนูได้เจอกับทุกความรู้สึก
เพราะต้องเดินทางคนเดียว โดยที่ไม่มีคุณแม่หรือครอบครัวไปด้วย นอกจากพี่เมเนเจอร์ไทย 2 คน
เหมือนที่ทุกคนรู้กันว่าจะต้องส่งคลิปเข้าไปออดิชั่นก่อน หนูก็เลยลองดูบ้าง แต่สิ่งที่หนูตื่นเต้นที่สุด
คือ วันที่พี่เมเนเจอร์จากฝั่งไทยโทรศัพท์มาแจ้งกับคุณแม่ว่าหนูผ่านเข้ารอบสุดท้าย จากผู้สมัครกว่า 200 คน
ทุกอย่าง ทุกขั้นตอน เรามีเวลาเพียง 3 วันก่อนเดินทางเท่านั้น หนูต้องรีบเตรียมตัวทุกอย่าง ทั้งการยื่นขอ K-ETA
ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ซึ่งโชคดีมากที่ผล K-ETA ผ่านภายในวันที่ยื่นเลย
ทั้งหนูและพี่ๆ เมเนเจอร์จึงรีบจองตั๋วเครื่องบิน ให้ทันตามกำหนดการที่ทางค่ายส่งมาให้ก่อนเดินทาง 3 วัน
หนูก็ต้องเตรียมตัวอย่างหนัก ทั้งซ้อมร้อง ซ้อมเต้น ฝึกแนะนำตัว พอถึงวันเดินทาง
คุณแม่มาส่งที่สนามบินพร้อมกับอวยพรให้ด้วย

เมื่อเดินทางมาถึงกรุงโซลแล้ว พี่ๆ เมเนเจอร์เกาหลีก็ได้แนะนำแผนกพัฒนาศิลปิน รวมทั้งแนะนำห้องต่างๆ
ที่ใช้สำหรับการเทรนศิลปินฝึกหัด ก่อนที่พี่ๆ เมเนเจอร์ไทยและเกาหลีจะพากลับไปส่งที่หอพัก
เพื่อให้หนูได้เตรียมตัวสอบในวันต่อไป ด้วยความที่ต้องแยกกับพี่เมเนเจอร์ไทยและยังไม่รู้จักใครเลย
หนูก็แอบน้ำตาซึมเล็กน้อย และกังวลนิดหน่อย แต่พอตั้งสติได้ หนูเลยฮึดสู้ เพราะโอกาสมาถึงแล้ว
หนูกลับออกไปที่ค่ายพร้อมกับเพื่อนใหม่ พี่สตาฟให้หนูชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง แนะนำห้องซ้อม วิธีการใช้ห้องซ้อมแต่ละห้อง
เพื่อทำการเข้าใช้ห้องซ้อม พวกเราสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเพื่อนบางคนก็สื่อสารไม่คล่อง
แต่ก็คอยช่วยเหลือหนูเป็นอย่างดี หนูซ้อมอย่างหนัก เพราะเพื่อนๆ คนอื่นทั้งซ้อม ทั้งเทรนกันมาเป็นปีแล้ว
ถึงหนูจะเพิ่งเข้ามา แต่หนูก็อยากจะทำให้ดีที่สุด ถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยชินก็ตาม โชคดีต่อมา
คือ เพื่อนต่างชาติชวนคุย ชวนเล่นด้วย ชวนกิน ทำให้หนูลืมความลำบากไปได้

พอถึงวันสอบจริง ทุกคนต้องเตรียมตัวกันแต่เช้า รีบอาบน้ำ แต่งตัว ทานมื้อเช้า และรีบไปออฟฟิศ
ซึ่งหอพักกับออฟฟิศไกลกันพอสมควร แต่พวกเราต้องเดินไปกันทุกวันให้ทันเวลา เหมือนเป็นการวอร์มร่างกายไปด้วยในตัว
ถึงแม้จะมีสอบ พวกเราก็ยังต้องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงกันเหมือนเดิม ระหว่างที่รอแต่งหน้า ทำผม พวกเราก็ยังต้องซ้อมร้อง
ซ้อมเต้น รันคิว รันบล็อกกิ้งให้เหมือนตอนสอบจริง พอถึงเวลาสอบจริง หนูตื่นเต้นมาก
กรรมการที่เข้ามาดูเพื่อประเมินพวกเรามีมากกว่า 20 ท่านในห้องนั้น หนูเป็นคิวเกือบสุดท้ายเลย ทั้งสนุก ทั้งตื่นเต้นมากๆ
และพอสอบเสร็จแล้ว หนูรู้สึกโล่งใจมาก และคิดว่าหนูทำได้เต็มที่ และทำดีที่สุดตอนที่มีโอกาสอยู่ตรงหน้า
ผลที่ออกมาจะเป็นยังไงไม่สำคัญ หนูไปถึงจุดนี้ได้ หนูดีใจมาก

หลังจากวันนั้นพี่ๆ เมเนเจอร์ก็มารับหนูไปทำกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะไปทัศนศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป และการเดินทางครั้งนี้ก็ยังไม่สิ้นสุด หนูขอขอบคุณพี่ๆ
เมเนเจอร์ไทยและเกาหลีทุกๆ คนที่คอยดูแลหนูทุกอย่าง
ขอบคุณค่ายที่เลือกให้หนูได้ไปแสดงความสามารถ ขอบคุณพี่ๆ ที่เกาหลีทุกคนที่คอยแนะนำทุกอย่างให้
และที่ลืมไม่ได้ขอบคุณป๊ากับแม่ที่เชื่อใจและคอยซัพพอร์ตหนูมาตลอด
หนูจะตั้งใจซ้อมและพัฒนาให้เต็มที่เพื่อความฝันนี้ค่ะ
 

     

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981432
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1415
3235
7922
5950743
78245
171790
5981432
วันนี้ 2024-02-27 07:42

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :