ดรุณาเกมส์ แผนกมัธยม - (วันที่ 26 ส.ค. 59)

 

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43 :   ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกอนุบาล :  ภาพวันที่ 24 - 26 ส.ค. 59        

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกประถม  : ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกมัธยม   :  ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59| ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59


ภาพข่าวกิจกรรม ชุดที่ 1

นายประสิทธิชัย  คุณธร  (ถ่ายภาพ)