Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ดรุณาเกมส์ แผนกมัธยม - (วันที่ 25 ส.ค. 59)

  • Published: Saturday, 27 August 2016 10:16
  • Hits: 2412

 

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43 :   ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกอนุบาล :  ภาพวันที่ 24 - 26 ส.ค. 59        

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกประถม  : ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกมัธยม   :  ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59| ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59


ภาพข่าวกิจกรรม 

นายประสิทธิชัย  คุณธร  (ถ่ายภาพ)


 

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม 25 ส ค 58 การประกวดกองเชียร์ บ่าย สีฟ้า  

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ,ภาพวีดีโอ)

 

 


 

 

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม 25 ส ค 58 การประกวดกองเชียร์ บ่าย สีเหลือง

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ,ภาพวีดีโอ)

 

 


 

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม 25 ส ค 58 การประกวดกองเชียร์ บ่าย สีเขียว

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ,ภาพวีดีโอ)

 

 


 

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม 25 ส ค 58 การประกวดกองเชียร์ บ่าย สีแดง

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ,ภาพวีดีโอ)