Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ดรุณาเกมส์ : Green and Clean

  • Published: Wednesday, 24 August 2016 14:13
  • Hits: 14294

 

  

 

 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43 :   ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด 

 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43 แผนกอนุบาล :   ภาพวันที่ 24-26 ส.ค. 59 

 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกประถม  :  ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59 

 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกมัธยม   :   ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  วิทยาลาลัยอาชีวดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๔๓ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าอาคารคาเร็ตโต  โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน  พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

 

 

 

การเดินพาเหรดเพื่อเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การสานต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย  ความเป็นหนึ่ง

เดียวกัน และการสร้างเสริมสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การแสดงพิธีเปิดโดยนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  โอกาสนี้มีโรงเรียนดรุณาราชบุรีทำบันทึกข้อตกลง

กับบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับ สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ บันทึกข้อตกลง

(MOU) ว่าด้วยการยกระดับคุณภาพกีฬาฟุตบอลของเด็กและเยาวชนระหว่างบริษัท สโมสรฟุตบอลราชบุรี เอ็น เอ็น เค ยูไนเต็ด จำกัด

 

 

 

ขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่ายสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ “มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ” ของสถาบันดรุณาราชบุรี

 

การแสดงพิธีเปิด ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

 

 

โปรดติดตามภาพกิจกรรมอีกมากมาย ได้ที่นี่เร็วๆนี้ !!!


ภาพข่าวกิจกรรม พิธีเปิด

นายประสิทธิชัย  คุณธร ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ) นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายวีดีโอ)

 

 

ภาพข่าวการแสดงพิธีเปิด