Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

  • Published: Tuesday, 24 September 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 102

 

 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา การประกวดบรรยายธรรม

ชิงโล่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่วัดนางชี แขวงปากคลอง เขตภาษรเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

นักเรียนของเราได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 600 บาท

ได้แก่ เด็กหญิงปรียานุช มณีโชติ ม.2/1

  

  


ภาพข่าว กิจกรรม