Wednesday, 22 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุดยอดนักอ่าน"มัธยม"เดือนกรกฎาคม

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 119

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนกรกฎาคม

 ระดับมัธยมศึกษา

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 10  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น

สุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้น

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน กรกฎาคม  2562  มีดังนี้

เด็กหญิงสุภัสสรา วารีสุข                      นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายวราธร ลิขิตไพบูลย์กิจ               นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายพุฒิพงศ์ เงาฉาย                      นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีเจริญ                    นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กหญิงธารารัตน์ รวมญาติ                   นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายฐณณ เปล่งภู่                           นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กหญิงอารยา สายเครือคำ                  นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงแพรววนิต พัชนี                       นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายชวรัตน์ ทับทิมแดง                    นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายภูมิศักดิ์ เครื่องพาที                   นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กชายณพักศ์ชัย ธารสนธยา                 นักเรียนชั้น          ม.2/2

เด็กหญิงชุติกัญญา เชี่ยวชาญ                 นักเรียนชั้น          ม.2/8

เด็กชายโกสินทร์ พินิจ                           นักเรียนชั้น          ม.3/2

นายวีรภัทร เชื้อประทุม                          นักเรียนชั้น          ม.4/1

นางสาวณัฐจิตกานต์ ปานรักษ์                 นักเรียนชั้น          ม.4/2

นางสาวนภัสสร ชัยมานะ                        นักเรียนชั้น          ม.4/2

นางสาวพรพิมล วรวัฑฒกี                      นักเรียนชั้น          ม.4/2

นางสาวพิมพ์มาดา ขุนวิชัย                     นักเรียนชั้น          ม.4/3

นายภาคภูมิ รัตนพิทักษ์                         นักเรียนชั้น          ม.4/8

นางสาวศิรดา บัวแย้ม                            นักเรียนชั้น          ม.5/1

 

 

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม