Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โรงเรียนดรุณาราชบุรี นำร่อง "หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่อาชีพ"

  • Published: Tuesday, 03 July 2018 15:15
  • Written by Admin1
  • Hits: 464

   

   

 

 

 หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่ทักษะอาชีพ เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษา

มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

โรงเรียนดรุณาราชบุรี นำผลงานหลักสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ  จัดแสดง ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

 

  

 

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน),(ถ่ายภาพ) ครูพูนศักดิ์ (ถ่ายภาพ)