Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2561

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by Admin1
  • Hits: 1326

   

                   พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครู

เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง 

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์

ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม

ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพ

เรียบร้อยเหมือนมะเขือที่โน้มลง

ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่

ขยายเม็ด ออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ

เอาชนะความซุกซน และความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

 

              

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนระดับอนุบาล  

จัดพิธีไหว้ครูเวลา 8.00 น. ณ  เวทีอาคารแผนกอนุบาล นักเรียนระดับประถมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู เวลา 10.00-11.50 นักเรียนระดับมัธยม

จัดพิธีไหว้ครู เวลา 12.50-14.20 น. ณ เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะครู นักเรียนทุกคนในโอกาส

เปิดปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู แสดงความกตัญญูกตเวที ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครู โดยมีบาทหลวง

จำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน พระสงฆ์ ซิสเตอร์ อาจารย์ผู้ทรง

คุณวุฒิ เข้าร่วมในพิธี

   

 

พิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดให้มีวจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า การแต่งตั้งกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561  การพูดสุนทรพจน์

เชิดชูพระคุณครู หัวข้อ" ดอกไม้จากใจให้ครู" การร้องเพลงเชิดชูพระคุณครู เพลง "ครูในดวงใจ" การแสดงของนักเรียนชุด "ร้อยใจวันทาบูชา

ครู" ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น นำพานดอกไม้ / ธูปเทียน ไหว้ครู นักเรียนร่วมกันร้องเพลงบูชาครู  เพลง พระคุณที่สาม  และคุณครูทุกท่าน

ร่วมกันร้องเพลง "คนเก่งคนดี "

 

 

 

 


ครูสุนทร , ครูพูนศักดิ์  , คุณครูสุจิตรา  , ครูกิ่งกาญจน์  , ชมรมถ่ายภาพดรุณา  (ถ่ายภาพ)   /  ครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน)

ภาพข่าว ทำพานไหว้ครู  
 

  


ภาพข่าว ไหว้ครู  แผนกอนุบาล

-------------- รอภาพกิจกรรม ---------------

 


ภาพข่าว ไหว้ครู  แผนกประถมศึกษา

  


ภาพข่าว  ไหว้ครู  แผนกมัธยมศึกษา