Saturday, 18 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

เทศกาลวันตรุษจีน 2560

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by Admin1
  • Hits: 1130

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 บริเวณโรงพละ ทางกลุ่มสาระฯ

ภาษาจีนจัดซุ้มมีจัดกิจกรรมการห่อเกี๊ยวในเทศกาลตรุษจีนการแนะนำเรื่องการใช้วัตถุดิบการทำเกี๊ยวและกิจกรรมตอบคำถาม

เวลาในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ 08:00 - 11:40

 
 
 

เจี่ยวจือ 饺子หรือเกี๊ยวต้มจีน เป็นอาหารท้องถิ่นจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตลอดจนได้รับความนิยมมาอย่าง

ไม่เสื่อมคลาย จนกระทั่งมีคำกล่าวว่า ‘ไม่มีอะไรอร่อยเท่าเจี่ยวจืออีกแล้ว’ และในวันแรกของเทศกาลตรุษจีนของชาวจีนทางเหนือ

อาหารชนิดนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ทั้งยังได้รับเกียรติให้เป็นอาหารมื้อแรกของวันด้วย

 

 

     ประเพณีการกินเจี่ยวจือในวันตรุษจีนเริ่มเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) โดยคนในครอบครัว

จะต้องห่อเจี่ยวจือให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนของวันสิ้นปี รอจนยามที่เรียกว่า 子时 –จื่อสือ ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 23 - 1 นาฬิกา

ของวันถัดมาก็จะเริ่มรับประทานกัน และเป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ของปีใหม่พอดี การทานเจี่ยวจือจึงมีความหมายว่า

‘เปลี่ยนปีเชื่อมเวลา更岁交子'เพราะคำเรียก อาหารชนิดนี้饺-เจี่ยวก็ออกเสียงคล้าย交-เจียวซึ่งมีความหมายว่าเชื่อมต่อกัน

และ子-จื่อก็คือ子时 -จื่อสือนั่นเอง

                กิน'เกี๊ยวข้ามปี' โชคดีตลอดไป..  เจี่ยวจือ หรือเกี๊ยวต้มจีน อาหารยอดนิยมอมตะนิรันตร์กาล

 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์    (ถ่ายภาพ)