Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม..เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2562

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 223

 

 

 

 การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม..เอกลักษณ์ไทย

ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2562

การประกวดอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศเพื่อชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

 

 

    

 

 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1  


เด็กหญิงภัทราพร นิลอร่าม ป.6/6

 

 ครูผู้ฝึกซ้อม :  ครูกรกัญญา โชว์ปัญญา