Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

งานชุมนุมลูกเสือ สำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดราชบุรี

  • Published: Tuesday, 20 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 102

 

งานชุมนุมลูกเสือ สำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดราชบุรี

 

กลุ่มงานลูกเสือ-เนตรนารี สำรองโรงเรียนดรุณาราชบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมฯ

จำนวน 2 กอง  12 คน  พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้กำกับ และ คณะกรรมการค่ายย่อยที่ 5 ค่ายย่อย ที่ 6  จำวน 7 ท่าน

 

   

        

 

               โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค. 62 พร้อมกันทั่วประเทศ 

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ได้มาร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม

ได้เพิ่มพูนทักษะ ได้พัฒนาสติปัญญาและความรู้โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุม 

ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือ สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีสำรองและบุคลากรทางการลูกเสือ 

ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 1,000 คน

 

               

 

 


ภาพข่าว รับเกียรติบัตร


 ภาพข่าว เข้าค่ายลูกเสือสำรองแห่งชาติ