Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

"นักพูดดีเด่น" ค่ายวาทศิลป์สัมพันธ์ รุ่นที่ 17

  • Published: Tuesday, 20 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 100

 

รับรางวัล"นักพูดดีเด่น" ค่ายวาทศิลป์สัมพันธ์ รุ่นที่ 17

 

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าค่ายวาทศิลป์สัมพันธ์

ได้รับการคัดเลือกเป็น"นักพูดดีเด่น" ประจำค่าย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร  อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

  เด็กชายณัฐนนท์  นวมนิ่ม  ป.1/6   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เด็กชายจารุวัฒน์  มาศวิริยะ ป.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายชลธิษ โฉมวิลัย ป.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 


ภาพข่าว , รายงาน