Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รายการแข่งขัน sciences show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • Published: Tuesday, 03 July 2018 15:15
  • Written by Admin1
  • Hits: 670

   

 

 

                                                     

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการแข่งขัน sciences show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่

 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุไรรักษ์

 เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคสวาท

 เด็กชายสหรัฐ กันคล้อย

 

ครูฝึกสอน  นางนนทวรรณ มณีโชติ    นายบัลลพ บานแย้ม

         นางสาวศุภกิจตรา ทาทอง   นางสาววรรณา  กติกาโชคสกุล

 

                    

 

    

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน),  ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)