Wednesday, 22 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โครงการเด็กไทยฉลาดคิด

  • Published: Thursday, 07 September 2017 09:24
  • Hits: 1106

                                                            

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความขอบคุณ Cartoon Club ที่นำกิจกรรมดีๆ มามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อให้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รู้จักโทษและวิธีการที่จะปฏิเสธยาเสพติดชนิดต่างๆ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

กิจกรรมโดย :  Cartoon Club 

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์  นิธิวงศ์  (ภาพถ่าย)