Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

เด็กกล้าแสดงออก

  • Published: Tuesday, 12 September 2017 16:03
  • Hits: 774

 

           

 

        ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ประกาศให้เด็กที่สามารถขึ้นอาคารเรียนได้เอง หรือเดินเข้าห้องเรียนเอง โดยไม่ต้องมีผู้

ปกครอง หรือพี่มาส่งที่หน้าห้อง จะมีรางวัลให้ ดังนั้นเด็กๆก็พยายามช่วยเหลือตนเองและกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเดินขึ้น

อาคารเรียนเอง หรือเดินเข้าห้องเรียนเอง เมื่อเด็กอยู่ชั้นล่าง ดังนั้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แผนกปฐมวัยได้มอบรางวัลให้

นักเรียนที่ปฏิบัติ รวมทั้งหมด ๑๓๘ คน


ภาพข่าว   คุณครู  (ถ่ายภาพ)