Saturday, 18 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รางวัลชนะเลิศทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับเด็กปฐมวัย

  • Published: Wednesday, 25 January 2017 14:57
  • Hits: 922

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภวรัญชน์   มีบำรุง  เด็กปฐมวัย  1/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ระดับเด็กปฐมวัย ณ  วิทยาลัยเทคนิค  จังหวัดราชบุรี จัดโดยบริษัท  Minor  Corporation  จัดทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับเด็กปฐมวัยขึ้น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560  ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของผู้ปกครอง  และโรงเรียนดรุณาราชบุรีขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ 

 
 
  

ภาพข่าว