Wednesday, 01 April 2020
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------

แนะนำหนังสือใหม่

 
 
แนะนำหนังสือใหม่
 

Update :: 13/09/2560 08:50 น. (ปีการศึกษา 2560)


Update :: 09/01/2560 16:16 น. (ปีการศึกษา 2559)

 
 
 
Update :: 06/09/2559 10:37 น. (ปีการศึกษา 2559)

 
Update :: 18/08/2559 10:10 น. (ปีการศึกษา 2559)

 
Update :: 17/08/2559 12:25 น. (ปีการศึกษา 2559)