Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุดยอดนักอ่าน"มัธยม"เดือนมกราคม

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 46

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนมกราคม

 ระดับมัธยมศึกษา

 

 

ห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 10  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น    

สุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน มกราคม  2563  มีดังนี้

 

 

 

เด็กชายพงศภัค เสียงไพเราะ          นักเรียนชั้น          ม.1/1

 

เด็กชายพีระยุทธ วงษ์ชาเลื่อน        นักเรียนชั้น          ม.1/3

 

เด็กหญิงปภินดา เกิดเสมอ              นักเรียนชั้น          ม.1/3

 

เด็กชายพงศ์ปณต บุญรอด              นักเรียนชั้น          ม.1/3

 

เด็กหญิงกนกวรรณ ครุฑแก้ว           นักเรียนชั้น          ม.1/3

 

เด็กหญิงวรภร สุขอร่าม                   นักเรียนชั้น          ม.1/3

 

เด็กชายวชิรวิชญ์ จาริพันธ์              นักเรียนชั้น          ม.1/3

 

เด็กหญิงดาราวดี กลิ่นพวง              นักเรียนชั้น          ม.1/4

 

เด็กหญิงวารินทิพย์ บุญเย็น             นักเรียนชั้น          ม.1/5

 

เด็กหญิงศรีอักษร สิงหะสุทธะ          นักเรียนชั้น          ม.1/9

 

เด็กหญิงศิริวรรณ ทำสอาด              นักเรียนชั้น          ม.1/9

 

เด็กหญิงศศิฉาย อุดมสิน                 นักเรียนชั้น          ม.2/7

 

เด็กชายกฤตภาส วัดวงค์                 นักเรียนชั้น          ม.2/9

 

นางสาวพรรณทิพย์ภา ยิ้มถิ่น           นักเรียนชั้น          ม.4/3

 

นายพลอย มูฮะมัด                         นักเรียนชั้น          ม.4/3

 

นายนราวิชญ์ ทองทวี                      นักเรียนชั้น          ม.5/1

 

นายวรายุทธ ถึกเจริญ                     นักเรียนชั้น          ม.5/1

 

นายภาคิน พุทธาจารย์                    นักเรียนชั้น          ม.5/4

 

นางสาวพัชรพร วุฒพันธ์                 นักเรียนชั้น          ม.6/1

 

นางสาวชุติมา อัตตนาถวงษ์            นักเรียนชั้น          ม.6/1

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม