Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุดยอดนักอ่าน"มัธยม"เดือนกันยายน

  • Published: Thursday, 19 September 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 150

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนกันยายน

 ระดับมัธยมศึกษา

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 10  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น    

สุดยอด   นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน กันยายน  2562  มีดังนี้

 

เด็กหญิงวรัญญา เกิดสุข                                                  นักเรียนชั้น          ม.1/6

เด็กชายกิตติภณ จิตเลิศ                                                    นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายศักดิอิศวัตม์ ล้วนโชคมงคล                              นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายภาณุวัช ประเทืองผล                                         นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายธีรศักดิ์ ภักดีงาม                                                 นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงศศิธร ปิ่นแก้ว                                                    นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายธนพล สุภาพันธ์                                                 นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงสิรินทรา จันทบูรณ์                                          นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายขัตติพงศ์ วงศ์พัฒน์                                            นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายธนกฤต แขวงโสภา                                            นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงสุพิชชา พูลวงค์ญาติ                                        นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายชัยมงคล เชาวทัต                                                นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายณัฐภูมิ แย้มแก้ว                                                  นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กหญิงธัญชนก บัวพรม                                               นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กหญิงชุติมา อึงฤทธิเดช                                             นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กชายฐิติกร บรรจบปี                                                    นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กหญิงรัฐธิญา คำช่วง                                                  นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กชายวรเศรษฐ พงศ์จิรพันธุ์                                       นักเรียนชั้น          ม.2/2

นางสาวอารียา คำพาสุข                                                  นักเรียนชั้น          ม.6/4

 

 

 

 

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม