Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ประกวดวงดนตรี To Be Number One

  • Published: Thursday, 19 September 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 152

 

 

ประกวดวงดนตรี โครงการ To Be Number One

"ดนตรีสร้างสรรค์เยาวชนคนเก่ง"

 


ระดับมัธยมศึกษา

 

 วง The Black Rainbow

ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 

ได้แก่

นายอภิรัก  เทพนรรัตน์  ม.4/8

นายทวีวัฒน์  หงษ์ทอง   ม.4/6

นายศุภฤกษ์  วัฒนประดิษฐ์  ม.5/4

นายณัฐกิตต์  เลี่ยนเพชร  ม.5/4

 

 

 

 วง The Girl

ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 3 

ได้แก่

นางสาวกวินทิพย์   ฟักแก้ว

นางสาวสิริวรรณ  เที่ยงธรรม 

นางสาวสุนธรา  สีลานุโลม

นางสาวพุทธธิดา  คงเมือง

นางสาวณัฏฐณิชา  ภาคามนต์