Wednesday, 22 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุดยอดนักอ่าน"มัธยม"เดือนมิถุนายน

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 126

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนมิถุนายน

 ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 10 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น

สุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้น

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 มีดังนี้

1. เด็กหญิงธัญชนก อิสระเสนารักษ์   ม.1/2
2. เด็กชายดนัยพัฒน์ มีสัมฤทธิ์    ม.1/5
3. เด็กหญิงมนต์ทิพย์ กล้าหาญ    ม.1/6
4. เด็กชายคณาธิป สุขเอียด    ม.1/8
5. เด็กหญิงชริษา ศรีสมุทร    ม.1/8
6. เด็กหญิงวรัญญา ศรีสมบูรณ์   ม.1/9
7. เด็กหญิงรัฌกรณ์ ภูศรี   ม.1/9
8. เด็กหญิงปนัดดา ทองชมพูนุช   ม.2/1
9. เด็กชายสินวัตร์ หาเรือนมิตร    ม.3/3
10. เด็กชายต้นน้ำ แดงสวาท    ม.3/4
11. เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงเทียน    ม.3/4
12. เด็กชายกิตติพศ วชิรศรีสุนทรา    ม.3/9
13. นางสาวสุฐิตา ผู้สุด    ม.4/2
14. นายชวนากร สั่งแสวง    ม.4/3
15. นางสาววิชญาดา ปานไกร   ม.4/4
16. นายธีรโชติ จุ่นเจิม    ม.4/8
17. นายอดิชาต ชัยโชค    ม.4/8
18. นายพงศธร ศรศิลป์    ม.4/8
19. นายจักรรินทร์ พุกภูษา    ม.5/4
20. นางสาวสโรชา เรี่ยมศร   ม.6/1

 

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม