Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  • Published: Friday, 15 September 2017 09:02
  • Written by Admin1
  • Hits: 922

 

        

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ การเขียนร้อยแก้ว (เรียงความ) จัดโดยสโมสรยุวกวี

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ณ ดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ  ได้แก่    นางสาวสหัสวัลย์  บางลานทอง

รางวัลชมเชย   ได้แก่   นางสาวกชกร   ทองจันทร์ 

ฝึกซ้อมโดย :  คุณครูชุติมา 

 


ภาพข่าว   คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)