Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดบรรยายธรรมส่งเสริมศีลธรรมและเทิดพระเกียรติ

  • Published: Monday, 11 September 2017 10:26
  • Written by Admin1
  • Hits: 1035

                                                             

     

   โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับการประกวดบรรยายธรรมส่งเสริมศีลธรรมและเทิดพระเกียรติ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล

พระครูอุดมธรรมวาที เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ค่ายพุทธบุตร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560  โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆ

ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ

 

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท  ดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทชาย   ได้แก่   เด็กชายปิยภัทร  สิริวิมลชัย      ชั้น ป.4/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทหญิง  ได้แก่   เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จีวร          ชั้น ป.5/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทหญิง  ได้แก่   เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ       ชั้น ป.6/4

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูกรกัญญา  โชว์ปัญญา 

 

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)