Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "ครั้งที่ 44"

 

  

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 44  ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

โดยในวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นการเดินขบวน และจัดพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 44  "ดรุณาสัมพันธ์ สืบสานปณิธานพ่อหลวง"

โดยมีโรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

ร่วมกันเปิดงาน อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน รวมทั้งคณะ

ผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมกันเปิดงาน ท่านสามารถติดตามภาพบรรยากาศพิธีเปิด และคลิปวีดีโอพิธีเปิดงานได้ดังนี้

 

 

  

 


ภาพข่าว "มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 44 : ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด"   

คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน,ถ่ายภาพ ) , คุณครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ,ภาพวีดีโอ)

!!! ภาพเพิ่มเติมคลิก !!!

 


 

"ภาพกิจกรรมตามวันด้านล่างนี้ "  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 44 แผนกอนุบาล : ภาพวันที่ 30 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 31 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 1 ก.ย.60  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 44 แผนกประถม : ภาพวันที่ 30 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 31 ส.ค.60ภาพวันที่ 1 ก.ย.60 

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 44 แผนกมัธยม  : ภาพวันที่ 30 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 31 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 1 ก.ย.60 

ภาพกรีฑามัธยม  Part 1Part 2 / Part 3  / Part 4 Part 5 / Part 6  / Part 7 /  Part 8   :  คุณครูสุนทร ปานบุษราคัม  (ถ่ายภาพ)