Wednesday, 01 April 2020
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------

แชมป์ฟุตบอล 7 คน PTT FA THAILAND YOUTH FESTIVAL 2019/2020

 

แชมป์ฟุตบอล 7 คน

 

PTT FA THAILAND YOUTH FESTIVAL 2019/2020

 

รอบคัดเลือกภาคกลางและตะวันตก รุ่นอายุ 12 ปี

ณ สนามกีฬากลางจ.พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

 

ดรุณาราชบุรี คว้าแชมป์

และได้เป็นตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย