Wednesday, 20 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การแข่งขันว่ายน้ำ"อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 8"

 

 

 

การแข่งขันว่ายน้ำ"อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 8"


ะหว่างวันที่ 16-77 มีนาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล ดังนี้  

 รุ่นอายุ 7 ปี ชาย  ได้รับรางวัล  1 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง  ได้แก่  เด็กชายเพชรกล้า  ไกรนรา

 รุ่นอายุ 9 ปี ชาย  ได้รับรางวัล  2 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน  ได้แก่  เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล

รุ่นอายุ 11 ปี ชาย  ได้รับรางวัล   1 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง  ได้แก่  เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นพัน

รุ่นอายุ 11 ปี ชาย  ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  1 เหรียญทองแดง  ได้แก่  เด็กชายอธีป  ศรีมะโน 

รุ่นอายุ 12 ปี ชาย  ได้รับรางวัล   3 เหรียญทอง   4 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง  และถ้วยรางวัลชนะเลิศบุคคลรุ่นอายุ 12 ปี ชาย

ได้แก่  เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี

รุ่นอายุ 15 ปี ขึ้นไป  หญิง  ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  และถ้วยรางวัลชนะเลิศบุคคลรุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป หญิง

ได้แก่ นางสาวปาลิดา โขจุลธรรม