Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุนทรพจน์ "หลวงปู่แย้ม พระแท้ในดวงใจ"

 

 

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

หัวข้อ "หลวงปู่แย้ม พระแท้ในดวงใจ"

วัดสามง่าม (อรัญญิการาม) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

*****************************

เนื่องในงานทำบุญครบรอบมรณภาพปีที่ 2 พระครูประยุตนวการ

(หลวงปู่แย้ม ฐานยตโต)

 

  

ระดับประถมศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

พร้อมโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 

เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก

 

 และ

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

พร้อมโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 

เด็กหญิงปรียานุช มณีโชติ