Saturday, 18 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดไทย

  

   

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องบอสโก1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

 

    โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดให้มีการบริจาคโลหิตปีการศึกษา 2 ครั้งต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน และทุกครั้ง

ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สภานักเรียน ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรีมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตมากขึ้น

โดยสภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ฝ่ายอภิบาล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต

ครูวีระเดช  ยอแซฟ  รับผิดชอบดูแล

 


ภาพข่าวอนุบาล
ครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน), ครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง  (ถ่ายภาพ)