Wednesday, 20 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดไทย

  

   

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องบอสโก1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

 

    โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดให้มีการบริจาคโลหิตปีการศึกษา 2 ครั้งต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน และทุกครั้ง

ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สภานักเรียน ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรีมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตมากขึ้น

โดยสภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ฝ่ายอภิบาล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต

ครูวีระเดช  ยอแซฟ  รับผิดชอบดูแล

 


ภาพข่าวอนุบาล
ครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน), ครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง  (ถ่ายภาพ)