Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ส่งความสุข "วันคริสต์มาส"

   

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่2562

เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่บุคคลสำคัญต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและ

ให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงจัดกิจกรรมส่งมอบความสุข

เพื่อเป็นการอวยพรและขอพรพระเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีความสุขตลอดปี 2562

 

 

 

 

   

    

 

 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งความสุขเนื่องในวันคริสต์มาส และปีใหม่2562 

 อาทิ เช่น ส่งความสุขท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ท่านนายก อบจ.ราชบุรี  เทศบาลเมืองราชบุรี สถานีตำรวจภูธร ราชบุรี 

โรงพยาบาลราชบุรี  โรงพยาบาลสวนผึ้ง  

 

 

    

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน), ครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง  (ถ่ายภาพ)