Saturday, 18 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

“ เรียนรู้เพื่อพัฒนาตน ”

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by Admin1
  • Hits: 1195

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อพัฒนาตน” นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนนารีวิทยา และโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 

รวมจำนวนนักเรียน 130 คน นำโดยบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  คุณครูพงศ์พัฒน์ ดำรงศักดิ์ 

ผู้ช่วยฝ่ายจิตตาภิบาล และ คุณครูภัสสร  เอมโกษา  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  เมื่อวันอังคารที่  17 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบอสโก 1

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 
 
 
 
 

โดยมีจุดประสงค์  

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยเฉพาะด้านการคิดไตร่ตรอง  เพื่อวางอนาคตให้กับตัวนักเรียนและครอบครัว

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก

3. โอกาสประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ)