Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

บริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by Admin1
  • Hits: 1212

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้บริจาคช่วยเหลือนักเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้มอบเสื้อพละ

100 ตัว  สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด กบเหลาดินสอ  อย่างละ 100 ชุด พร้อมเงินบริจาค

โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้มอบ ให้กับนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี  สพป. ราชบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน

ที่ประสบภัยภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพัก ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560

 
 
 
 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ)