กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2560

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่2560 เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

และสวัสดีปีใหม่ 2560  แด่บุคคลสำคัญต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด

 

ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขเพื่อเป็นการอวยพรและขอพรพระเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีความสุขตลอดปี 2560

 

 

 


ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2559  โดย : นายธีระพล  พฤฑฒิกุล และนางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ)