Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

English On Line Contest by EOL ครั้งที่ ๒

  • Published: Wednesday, 21 December 2016 16:56
  • Hits: 1547

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน/ศูนย์สอบระดับจังหวัดในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์  

English On Line Contest by EOL ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยบริษัท อิงลิชออนไลน์เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

และได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน ดรุณาราชบุรี บาทหลวง ดร.สุรินทร์  จารย์อุปการะ 

 

 

ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้น ๙ โรงเรียน ๒๓ ทีม  

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ผ่านการทดสอบ ๒ ทีมในระดับมัธยมปลายและได้เป็นตัวแทนใน  ๕ ทีมของจังหวัดราชบุรีในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

ออนไลน์รอบชิงแชมป์ระดับภาคที่ ๔ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ดังนี้  

 

 

-  ทีม The Mars  

 นายปฏิการณ์      ทองบัว    และ  นายภควัต      เหมือนจันทร์เชย   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/1

 

-  ทีม Little Tiger

 นางสาววราภรณ์   ติรคุณบูรณะ   และ นางสาวพิจิตรา  สายเกื้อกูล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/3

 
 
 
 
 

 

ทางบริษัทอิงลิชออนไลน์ จำกัด ให้เกียรติโรงเรียนดรุณาราชบุรีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของแต่ละช่วงชั้น

โดยมีรองผู้อำนวยการระดับมัธยม บาทหลวงสมเกียรติ  จูรอด  และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวภัสสร  เอมโกษา เป็นผู้มอบรางวัล

และร่วมถ่ายภาพกับตัวแทนนักเรียน 


ภาพข่าว