ฉลองสังฆภาพพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

สังฆมณฑลราชบุรีจัดฉลองสังฆภาพ โอกาส  “๖๐ ปี คุณพ่อราฟาแอล สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์”  

“๕๐ ปี คุณพ่อ ยอห์นบอสโกวงศ์สวัสดิ์ แก้วเสนีย์  คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง”

“๒๕ ปี คุณพ่อยอแซฟ สุรินทร์ จารย์อุปการะ  คุณพ่อออกัสติน ประสิทธิ์ รุจิรัตน์”   

 

 

โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และพระสังฆราชลอเรนซ์  เทียนชัย สมานจิต

ร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษจำนวนมาก 

 

 

โอกาสนี้วงดนตรีดรุณาราชบุรีร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงอื่นๆ ระหว่างรับประทานอาหาร โดยมีคณะครู บุคลากร

โรงเรียนดรุณาราชบุรีช่วยจัดเตรียมสถานที่ การต้อนรับ การจราจร ความสะอาดด้วยความเสียสละและเต็มใจ  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ  วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี


 ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน) ,นายสุนทร  ปานบุษราคัม ,นายประสิทธิชัย คุณฑร ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)