บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเซนต์ปอล  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

  ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด  จังหวัดราชบุรีถวายเป็นพระราชกุศล

โดยสภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ฝ่ายอภิบาล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต

ครูวีระเดช  ยอแซฟ และครูจันจิรา กลิ่นฟุ้ง รับผิดชอบดูแล

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดให้มีการบริจาคโลหิตปีการศึกษา ๒ สองครั้งต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน และทุกครั้งได้รับความร่วมมืออย่างดี

จากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สภานักเรียน  ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตมากขึ้น รวมครั้งนี้ 124 ราย

โลหิตรวม 49,600 ซีซี


นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน)