Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  • Published: Tuesday, 29 November 2016 13:03
  • Hits: 1473

 

 

 

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี  เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 59 ณ โรงยิมเนเซี่ยราชบุรี

 

 

 

โดยทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี นำโดยบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ  ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี (แผนกประถม)

พร้อมด้วยครู  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวัน”พระบิดาแห่งฝนหลวง” ทั้งนี้มี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

          โดยมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวัน”พระบิดาแห่งฝนหลวง” สืบเนื่องจาก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2598 เป็นวันที่พระองค์ทรงพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน

จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อปัดเป่าความทุกข์ยากให้กับพสกนิกรของพระองค์ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่

ของราษฎรให้ดีขึ้น  

 

  

 

ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน”พระบิดาแห่งฝนหลวง”

โดยจัดพิธีวางพานพุ่มของหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ


 ภาพข่าว 

นายประสิทธิชัย คุณฑร (ถ่ายภาพ)