Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ร่วมถวายความอาลัยกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

  • Published: Tuesday, 29 November 2016 12:23
  • Hits: 1527

 

 

 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

(สช.)  ถวายความอาลัย และทางโรงเรียนร่วมแจกขนมปัง อาหาร และน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59 ที่ผ่านมาเพื่อน้อมถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าว

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (รายงาน/ถ่ายภาพ)