Monday, 27 May 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Published Date Author Hits
การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 905
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 19 December 2016 1161
การอบรมการพัฒนาจิตใจครูดรุณาราชบุรี #1 08 December 2016 Written by kingkan chamroen 944
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 18 November 2016 772
DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 คณาจารย์แผนกประถม 14 September 2016 1153
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 07 September 2016 1112
ประชุมปฏิบัติการเตรียมหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 15 August 2016 1211
ร่วมเทิดเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 15 August 2016 1487
ดรุณาราชบุรีร่วมกิจกรรมนารีเดิน -วิ่ง ครั้งที่11 08 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 3017
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๖๔ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 28 July 2016 Written by Teerapol Puttikul 1666