Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา"

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 271

    

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560” ในวันพุธที่  21  มีนาคม  พ.ศ.2561 ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ของคุณครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี 

บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ/อธิการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ

คณะวิทยากร คณะครูผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในเรื่องหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรม และมอบของที่ระลึกแก่

คณะวิทยากรและร่วมบันทึกภาพกิจกรรม

 

  

 

 

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (ถ่ายภาพและรายงาน)