Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

นารี เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล ครั้งที่ 12

  • Published: Thursday, 03 August 2017 16:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 745

                                                       

     

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี และ สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนนารีวิทยา

“นารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล” ครั้งที่ 12  วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

          นำโดยบาทหลวง ดร.จำเนียร  จิตเสรีวงศ์  อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในนามนายกสมาคมการศึกษาเอกชน  

บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวาผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ เลขานุการ

พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมคณะครูนำโดยนายภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์ (ครูลิ่ง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา  และครู นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีในนาม DARUNA GOAL TEAM ร่วมกิจกรรมนารีฯเดิน-วิ่งการกุศล

 

 

      

 

 

 

ภาพข่าว  คุณครูอังสุมาลิน  อังอำนวยศิริ  (รายงาน ) ,  คุณครูกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ)