Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ร่วมงานพิธีบวงสรวง"สมโภช 200 ปี" ศาลหลักเมืองราชบุรี

  • Published: Thursday, 16 February 2017 11:04
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 856

 

    

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีโดยมีคณะผู้บริหารนำโดยบาทหลวง ดร. จำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมงานพิธี

บวงสรวง "สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการบูชา ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้นำขนมปังเบเกอร์รี่ร่วมแจกในงาน

สมโภช200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี

นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ บนเวทีลานสโมสรทหารช่าง

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ)  นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)