Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 606

 

 

 

 

 คณะโรงเรียนดรุณาราชบุรี การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียน การสอนแบบ ( Problem-based Learning and Project-based Learning ) แนวทางการจัดกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรบในครั้งนี้ คือ ดร.เจนศึก  

โพธิศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน ม.รามคำแหง จัดโดยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนา

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาน 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ ) นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)