Saturday, 20 January 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " ************ จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ---พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ------ ตั้งแต่ เวลา 18.00 - 22.30 น. ***********
A+ R A-

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 500

 

 

   

 

 คณะโรงเรียนดรุณาราชบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย

เพื่อส่งเสริม ทักษะภาษาไทย ด้านการอ่านออกเขียนได้และการตีความ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการสอนอ่าน-เขียน คิดและ

ตีความ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรบในครั้งนี้ คือ ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก

ม.อุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

 


  

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ )