Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 857

 

 

   

 

 คณะโรงเรียนดรุณาราชบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย

เพื่อส่งเสริม ทักษะภาษาไทย ด้านการอ่านออกเขียนได้และการตีความ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการสอนอ่าน-เขียน คิดและ

ตีความ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรบในครั้งนี้ คือ ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก

ม.อุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

 


  

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ )